Ostatnia aktualizacja strony: 16 maja 2019.

    1992

    1994

    1995

    2004

    2006

    1992

    1995

    2001

    2004

    1992

    1994

    1997

    2001

    2004

    1992

    1994

    2000

    2004

    2006

    1992

    1995

    2000

    2003

    2018

    1992

    2004

    1992

    2005

    2014

    2001

    2007

    2006

        2015

Źródło: Національний банк України - www.bank.gov.ua - szczegóły: http://www.bank.gov.ua/control/en/currentmoney/banknote/list

Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrywna