Ostatnia aktualizacja strony: 16 stycznia 2017.

!!! UWAGA !!! w związku z problemami w przyjmowaniu przez banki, w tym w szczególności przez bank narodowy Japonii starych banknotów - pomimo, że oficjalnie są nadal w obiegu - nasz kantor kupuje tylko banknoty nowych emisji z datą emisji od 2000 roku.

Od 1958

Od 1984

    Od 2004

Od 1957

Od 1984

    Od 2004

    Od 2000

Od 1950

Od 1963

Od 1984

    Od 2004

Od 1951

Od 1969

Od 1946

Od 1953

Od 1951

Od 1946

Od 1946

Od 1885

Od 1889

Od 1943

Od 1946

Źródło: Nippon Ginkō - www.boj.or.jp - szczegóły: http://www.boj.or.jp/en/note_tfjgs/note/valid/index.htm

Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jen